ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ DTC Happy Chinese New Year 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดกิจกรรมไหว้ตรุษจีน นำโดย คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ