DTC ร่วมออกบูธงานสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

บริษัท D.T.C. Enterprise ผู้นำด้าน GPS & IoT Solutions ร่วมออกบูธงานสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

DTC รับโล่ประกาศเกียรติคุณ MOE CUP

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นำทีมโดย คุณชาญ ลายลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการค้า 1 และคุณอามีน ยุทธนาศาสตร์ ผู้จัดการแผนกงานขาย 4 ได้ขึ้นรับโล่