DTC จัดกิจกรรมสงกรานต์ออเจ้า ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดกิจกรรมสงกรานต์ออเจ้า ๒๕๖๑ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยจัดให้มีการสรงน้ำ