DTC ร่วมออกบูธงาน The 3rd Western Motor Expo 2018

DTC ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะ และโซลูชั่นด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงในงาน The 3rd Western Motor Expo 2018 ของสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก