บทกำหนดโทษการกระทำความผิด เกี่ยวกับการใช้ GPS Tracking

กรมการขนส่งทางบกจัดตั้ง โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะไทย เพื่อติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหาร