กรมสรรพสามิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาโครงการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบ

เมื่อวันที่ 15พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาผลการศึกษา “โครงการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบ ด้วยเทคนิคระบบสารสนเทศ