ดี.ที.ซี. ร่วมออกงานคลัง ปตท. Safety Day 2561

วันที่ 22 พ.ค. 61 ทางคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน “วันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 27