เปิดตัว Trabox japan

DTC จับมือ Yazaki และ TraBox ให้บริการเว็บไซต์ตัวกลางระหว่างผู้ค้าและรถขนส่งในไทย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท Yazaki Energy System (Yazaki ES) ประกาศว่า จะเริ่มให้บริการเว็บไซต์ตัวกลางระหว่างผู้ค้าและรถขนส่งสำหรับ