ปตท. จัดงาน PTT Zero accident award 2018

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ขับรถปลอดภัยตลอดเส้นทาง ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ